ΕΡΦΕΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
7o ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΥΚΑΡΠΙΑ-ΤΚ 564 29
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2310808090
ΦΑΞ : 2310680067
email:info@apothiki.com.gr